4,5 van de 56 beoordelingen

Wettelijke vermeldingen

EDITIE VAN SITE INTERNET

De website Ski Family (hierna te noemen "de Site"), toegankelijk via https://www.ski-family.fr/ wordt gepubliceerd door de onderneming Data Session (hierna te noemen "de Uitgever"), SAS met een kapitaal van 20.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 334 Rue Nicolas Parent, 73000 Chambéry, Frankrijk (04 81 68 09 06, contact@ski-family.fr).

RCS 853204097 Chambéry

Intracommunautair BTW-nr. FR68853204097

EDITORIAAL VAN WEBSITE

Directeur van de publicatie: Florent Palach

Contact: 04 81 68 09 06; florent@ski-family.fr

EDITORIAAL VAN MENTIONS JURIDISCH

Bedrijfsnaam: Captain Contrat

Adres hoofdkantoor: 12 rue saint-fiacre, 75002 Paris

Website: www.captaincontrat.com

GASTHEER VAN DE SITE INTERNET

De website van de Ski Family wordt gehost door Scalingo, SAS met een kapitaal van 30.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 15 AVENUE DU RHIN 67100 STRAATSBURG, en die per e-mail bereikbaar is op het volgende adres: legal@scalingo.com

RESPECT VAN EIGENDOM

Alle handelsmerken, foto's, teksten, commentaren, illustraties, al dan niet geanimeerde beelden, videosequenties, geluiden, evenals alle computertoepassingen die kunnen worden gebruikt om de Site te beheren en meer in het algemeen alle elementen die op de Site worden gereproduceerd of gebruikt, zijn beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectuele eigendom.

Zij zijn de volledige eigendom van de uitgever of zijn partners, tenzij anders vermeld. Elke reproductie, weergave, gebruik of aanpassing, in welke vorm dan ook, van het geheel of een deel van deze elementen, met inbegrip van computertoepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden. Het feit dat de Uitgever geen procedure inleidt zodra hij kennis krijgt van dergelijk ongeoorloofd gebruik, betekent niet dat hij dergelijk gebruik aanvaardt en afziet van een procedure.

Alleen gebruik voor privé-gebruik binnen de familiekring is toegestaan en elk ander gebruik vormt namaak en/of inbreuk op naburige rechten, zoals gesanctioneerd door de wet op de intellectuele eigendom.

Voor de reproductie van het geheel of een gedeelte van deze inhoud is de voorafgaande toestemming van de uitgever of de houder van de rechten op deze inhoud vereist.

LINKS HYPERTEXT

De Site kan hyperlinks bevatten die toegang geven tot andere websites die worden gepubliceerd en beheerd door derden en niet door de Uitgever. De uitgever kan niet rechtstreeks of onrechtstreeks aansprakelijk worden gesteld indien deze sites van derden niet zouden voldoen aan de wettelijke bepalingen.

Het creëren van hyperlinks naar de Site is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever.